Få skickad vår överenskommelse för deltidsoptiker

Inte redo att anställa heltid? Att hyra en optiker hos oss på deltid ger dig den flexibilitet du behöver.

Våra tjänster

Rekrytering

Rekrytering

Det kan vara svårt och tidskrävande att anställa nya medarbetare och en felrekrytering kan bli kostsam.

Att hitta rätt personer kräver ett nätverk inom aktuell bransch. Det har vi på Optoteam.

Bemanning

Vår kärnverksamhet är uthyrning av högt kvalificerade optiker. Vi jobbar med både kortvariga och längre uppdrag.

Samarbete med Optoteam ökar er flexibilitet och reducerar stress i vardagen.

Hyr ett team

Ibland kan det när man hyr in en optiker även behövas en assistent för att det ska fungera smidigt. 

Hos Optoteam kan du hyra ett samkört team bestående av kvalificerade optiker och assistenter med lång erfarenhet och kunskap.