christina-wocintechchat-com-LQ1t-8Ms5PY-unsplash

De svåra samtalen – förändring genom dialog

Samtalet är det viktigaste verktyg vi ledare har. Du kan helt enkelt inte fungera utan samtal. Vilka samtal du än väljer att ha, när du har dom och hur de genomförs, är grunden för hur du uppfattas som ledare och vilka resultat du uppnår.

Du behöver inte vara världsmästare i att kommunicera, det är heller inte självklart att du ska vara. Men låt inte detta hindra dig från att i rätt tid ha de riktiga samtalen med rätt innehåll. Vissa samtal kan naturligtvis vara svårare än andra, så kom väl förberedd. 

Hur kan du använda samtal som verktyg? 

Med svåra samtal menas samtal som måste genomföras med medarbetare som inte presterar som förväntat eller beter sig oönskat på arbetsplatsen.

Detta är en typ av samtal som de flesta lätt skjuter på, inte en gång utan flera. Många gruvar sig för att ha dem men det är falsk omsorg att inte korrigera en anställd som gör fel eller inte utför sina uppgifter.  

Vänd samtalet till något positivt

Dra nytta av anledningen till samtalet för att visa andra i organisationen att du gör det som förväntas av dig. De vet ju också vad som försiggår. De har kanske uppmärksammat det hela innan dig och bra väntar på att du ska visa handlingskraft. 

Utnyttja situationen till att visa att du ser vad som försiggår och att du lägger märke till både goda och dåliga prestationer. Du har ju samtalet för att vederbörande ska få möjlighet att bättra sig, nåt som inte vore så enkelt om situationen inte togs upp.  

Glöm inte att det är ett utvecklingssamtal och inte ett avvecklingssamtal du ska ha. Kom ihåg att det är ditt ansvar som chef att korrigera missförhållanden så att vederbörande kan utvecklas. 

Gå inte i fällan och vänta så länge att du får rykte om dig att du inte märker skillnad på goda och dåliga prestationer och att du saknar handlingskraft. Håll det hela för dig själv så du inte tolkas som illojal.

Jag menar inte att du inte som stöd kan konsultera t ex en kollega, så länge det sker i största förtroende.

Lycka till!

I nästa artikel skriver vi om varför denna sorts samtal är så svåra och en enkel metod att genomföra dem. 

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Dela denna artikel