Vanliga frågor och svar

Optoteam beställer och betalar. Ordna detta i sin helhet. Utgifter du själv har fått fotograferas och skickas till oss. Betalas till nästa lön.

Det är upp till dig, vi kan planera detta noggrant.

Ja du kan, och vi kommer att uppmärksamma det så långt vi kan. Du kontaktas alltid i förväg angående uppdrag utanför närområdet.

Du får betalt för all restid utöver 1 timme. Om du till exempel reser 2 timmar får du betalt för 1 timme. ‍

I grund och botten ja, vi måste förhandla om detta med våra kunder.

Vi ger dig den utbildning du kan behöva när du börjar hos oss. Du får lära dig alla nya system utan att orsaka stress och osäkerhet.

Huvudfokus är att genomföra ett synprov på ett professionellt sätt. Men om du upplever ett behov av att lära dig mer om olika typer av glas, erbjuder vi relevant utbildning.

Vi är flexibla när det gäller former av ersättning. Om du inte har en fast lön kan du komma överens om en garanterad lön när du börjar.

Ja det är du. Vi har ett pensionsavtal för alla med mer än 20% sysselsättning.

Det är upp till dig. Vissa vill tjäna extra. Det avtalas alltid i förväg och sker i samråd med dig.

Ja, vi lägger stor vikt vid utvecklingen av våra anställda, både professionellt och personligt. Vi har ett gemensamt möte en gång om året med optiker från både Sverige och Norge. Det är oftast avvecklat utomlands. Warszawa 2019 och Riga 2020. Dessutom har vi ofta lokala samlingar med bidrag från leverantörer. Medarbetarintervjuer genomförs varje år där utveckling är ett av ämnena.

Alla reser är betalda

Vid användandet av egen bil ersätts 40kr/mil

Tjänstebil erbjuds (7,5 prisbasbelopp) till de medarbetare som jobbar 80% eller mer och som reser mycket i tjänsten.

Friskvårdsbidrag 3000 kr/år.

Ersättning för mobiltelefon 250 kr/mån som betalas i samband med löneutbetalning.

Interna kursresor vid 2 tillfällen per år.

Betald medlemsavgift i Optikerförbundet 950 kr/år.

Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform, så det fungerar hos oss som hos alla andra. Du har rätt till föräldrapenning från försäkringskassan som baseras på din inkomst.