Optoteam säkerställer att optiker förblir optiker och att synundersöknings-rummet inte är tomt.

Våra tjänster

Rekrytering

Rekrytering

Det kan vara svårt och tidskrävande att anställa nya medarbetare och en felrekrytering kan bli kostsam.

Att hitta rätt personer kräver ett nätverk inom aktuell bransch. Det har vi på Optoteam.

Bemanning

Vår kärnverksamhet är uthyrning av högt kvalificerade optiker. Vi jobbar med både kortvariga och längre uppdrag.

Samarbete med Optoteam ökar er flexibilitet och reducerar stress i vardagen.

Hyr ett team

Ibland kan det när man hyr in en optiker även behövas en assistent för att det ska fungera smidigt. 

Hos Optoteam kan du hyra ett samkört team bestående av kvalificerade optiker och assistenter med lång erfarenhet och kunskap.

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker? 

Våra tjänster: Rekrytering

Att anställa nya medarbetare kan vara en krävande och svår uppgift. Felrekrytering kan betyda stora extrakostnader och endast rekryteringsannonser ger sällan resultat. 

En god idé kan vara att köpa in hela eller delar av rekryterings-processen. Se bara till att den du anlitar för jobbet har stort nätverk inom din marknad. Det har vi på Optoteam.

Efter flera år i rekryteringsbranschen och med en ledningsgrupp med bred erfarenhet både som optiker, chefer och butiksägare erbjuder vi stor yrkeskompetens och inte minst stort kontaktnät.

Detta gör anställningsprocessen mindre krävande och minskar risken för felrekrytering. Som chef eller rekryteringsansvarig kommer du spara tid och resurser som du kan använda i det dagliga butiksarbetet.

Tips och råd om rekrytering

Så anställer du en optiker

Det är viktigt med en god rekryteringsstrategi för att hitta de bästa kandidaterna.

Våra tjänster: Uthyrning

Vår huvudverksamhet är att hyra ut optiker och vi garanterar att våra optiker är kompetenta. Behovet av arbetskraft varierar mycket mellan olika butiker men det är tveklöst så att de flesta butiker förr eller senare upplever behov av inhyrd personal.

Genom vår egen erfarenhet som butiksinnehavare vet vi att bl a sjukdom, ledighet eller semestrar ofta ger upphov till stress och press.

Vi vill därför bidra till optikbranschen får möjlighet att slappna av, med vetskap om att Optoteam kan erbjuda en skräddarsydd lösning för varje butik. Både om det skulle uppstå akut sjukdom eller vid behov av hjälp under en längre period.

Vid kampanjer och nyöppningar finns det ofta behov av extra bemanning, dels för att kunna erbjuda bättre service för kunderna men även att avlasta den fasta personalen. Samarbete med Optoteam kommer att göra vardagen mer flexibel och minska stressituationer för hela butiken.

’Äga’ eller hyra?
Samarbete ger möjligheter

Vi tror att många har upplevt att de skulle behöva en halv eller åtminstone ett kvartals extra arbetstid. Det är dock inte alltid enkelt att anställa någon på deltid. Ett samarbete med oss ger en enkel möjlighet till detta.
Genom att hyra optiker från oss möjliggörs på sikt även ett nytt alternativ, att anställa din inhyrda optiker. Det kräver givetvis att vederbörande också är intresserad och att rådande regler för övertagande av personal följs.

Här är några situationer då du bör överväga inhyrning av optiker:

  • Stor arbetsbelastning över tid kan slit på personalens hälsa.
  • När omsättningen ökar uppstår behov av ökad bemanning.
  • Tillfällig inhyrning förenklar din semesterplanering.
  • Vid kortare eller längre sjukdomsperioder bland ordinarie personal.
  • Vid en föräldraledighet på heltid eller deltid.
  • Kampanjer, dessa är till för att öka trafiken i butiken och därmed ökad omsättning. Då kan personalbehovet öka, vilket vi kan hjälpa till med.
  • Säsongsvariationer är förväntade och topparna löser du med inhyrd arbetskraft.
Prata med oss om alternativa lösningar så planerar vi nogot tillsammans. 

Tips och råd om inhyrning

Hyr ett team

Ibland kan det när man hyr in en optiker även behövas en assistent för att det ska fungera smidigt. Då kan ni komplettera med en av våra duktiga optikerassistenter.

Hos Optoteam kan du hyra ett samkört team bestående av kvalificerade optiker och assistenter med lång erfarenhet och kunskap.

Behöver du utöka kapaciteten i din butik?

“Är du i behov av en legitimerad optiker till din butik? Optoteam är skandinaviens största bemanningsföretag inom optikbranschen.

Vi hjälper dig gärna med tillfällig bemanning eller rekrytering till tillsvidareanställning. Vi samarbetar med alla, kedjor och privatägda butiker. Ta kontakt med oss på Optoteam så hjälper vi dig.”

Våra tjänster: Hyr ett team

I vår bransch pratas det mycket om betydelsen av väl kvalificerade optiker, men lika viktigt är bemötandet efter att själva synundersökningen. Då överlämnas kunden till en optikerassistent som förväntas vara specialist på de optiska lösningarna som optikern har rekommenderat. Assistenten bör dessutom vara uppdaterad innom glasögonmode, färg, form, mm. Det är stor skillnad på erfarenhet och utbildning hos varje enskild assistent och hur stort ansvar de har i butiken. Samtidigt som det individuella erfarenhet naturligtvis också varierar mycket. Dessa skillnader kommer omedelbart att ge utslag på omsättning i butiken och kundnöjdhet. Hos Specsavers finns ett utbildningsprogram som heter Optical Dispenser. Den ger en assistent grundlig kunskap i alla optiska lösningar, glas samt bågar och även god kundkommunikation för att bli en bra säljare. I många butiker är det assistenter som utför förundersökningar inför själva synundersökningen.
För att få maximalt av den inhyrda optikern kan det finnas behov att vid vissa tillfällen även hyra en assistent, t ex vid nyöppningar, kampanjer. Hos Optoteam kan du hyra ett samkört team bestående av kvalificerade optiker och assistenter med både lång erfarenhet och produktkunskap. Vi kan garantera att ett sådant team kommer att vara lönsamt för ditt företag men det lönar sig också att vara ute i god tid.

Tips och råd om hyr ett team